Diskuzní setkání s Mons. Václavem Malým 

25. 5. 2021 17:00 hodin on-line

Vážení přátelé a obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na další zajímavé diskuzní setkání z cyklu "Aby to mělo smysl ...", které se opět uskuteční on-line, tentokráte s panem

Mons. Václavem Malým

Setkání bude bez tématu, připravte si na pana biskupa zajímavé otázky, které se rozvinou v inspirativní diskuzi.

25.5.2021 od 17,00 hodin on-line přes aplikaci ZOOM


Mons. Václav Malý - pomocný biskup pražský

Biskup Václav Malý se narodil 21. září roku 1950 v Praze. Ve svých devatenácti letech vstoupil do litoměřického semináře a začal studovat tamní bohosloveckou fakultu. Kvůli kritice kolaborantského hnutí Pacem in Terris mu hrozilo, že nebude po sedmi letech studia vůbec vysvěcen na kněze. Díky zásahu kardinála Tomáška se ale v roce 1976 nakonec knězem stal. Roku 1977 se v druhé vlně podepisování Charty 77 Václav Malý zařadil také mezi její signatáře, i při vědomí, že ho podpis bude pravděpodobně stát státní souhlas nutný k vykonávání duchovního povolání. V letech 1981-1982 byl Václav Malý i mluvčím Charty 77. Na rozdíl od jiných čelných představitelů sametové revoluce Václav Malý nezamířil do politiky, ale během roku 1990 se vrátil k veřejné duchovní činnosti ve farnosti sv. Gabriela, později pokračoval u sv. Antonína v Praze-Holešovicích. V roce 1996 se stal kanovníkem pražské metropolitní kapituly a téhož roku byl povolán i na biskupský stolec jako světící biskup pražský. Byl konsekrován v listopadu 1997. Jako své biskupské motto si zvolil slova "pokora a pravda".


Registrujte se ještě dnes