Výjimečná diskuzní setkání z cyklu „Aby to mělo smysl …“

Těšit se můžete na virtuální setkání s profesorem Janem Pirkem

19. 5. 2020 od 18,00

                                                   


Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

 Narodil se v roce 1948 v pražské lékařské rodině. Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze pracoval od roku 1972 do roku 1974 v Okresní nemocnici v Nymburce. Od roku 1974 až dosud v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Od roku 1991 do května roku 2017 byl přednostou Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie a od roku 1995 je přednostou Kardiocentra. V roce 1983 a 1984 absolvoval kardiochirurgický výcvik v USA a v letech 1990-1991 pracoval jako konzultant v Univerzitní nemocnici v Odense v Dánsku. Je členem řady národních a mezinárodních vědeckých organizací.
Má dva syny a sedm vnoučat. Ve volném čase se ponejvíce věnuje sportu a má rád divadlo.