Viktor Růžička 24. 11. 2020

Výše příspěvku na toto diskuzní setkání je 299 Kč za jednoho účastníka, přičemž výtěžek z této akce bude poukázán na konto nadace Dobrý Anděl.

Vaši účast prosím potvrďte co nejdříve , a to prostřednictvím registračního formuláře dostupného na tomto odkazu. On-line kapacita je omezena na 100 účastníků, po jejím naplnění budou registrace uzavřeny.